تایرهای سواری رادیال

تایرهای سواری رادیال

تایرهای باری/اتوبوسی تمام سیمی

تایرهای باری/اتوبوسی تمام سیمی

تایرهای راه سازی

تایرهای راه سازی

تایرهای کشاورزی

تایرهای کشاورزی

 • CATCHGRE GP100

  - تعادل رانندگي و عملکرد بي نظير در جاده های خيس
  - فرمان و ترمزپذيري بالا
 • CATCHPOWER PCR

  - عملکرد بي نظير در سطوح خيس و تخليه آب از ميان شيارها به دليل طراحي منحصر به فرد چهار شيار مياني و شيارهای جانبي .
 • CATCHPOWER SUV

  - عملکرد بي نظير در سطوح خيس و تخليه آب از ميان شيارها به دليل طراحي منحصر به فرد چهار شيار مياني و شيارهای جانبي .
 • Explorer PCR

  - محاسبه دقيق قطعات الگوی طراحي شده
  - گسترش طرح آج، به همراه شيارهای مرکزی و طولي
 • CATCHFORS M/T

  - سه شيار زيگزاگي و طراحي خشن برای کشش بيشتر
  - شانه های باز و طراحي خاص آج های کناری برای جاده های آف-رود
 • Mile Max

  - کشش و تعادل رانندگي بي نظير در هر شرايط آب و هوایی
  - فرمان پذيری منحصر به فرد به دليل طراحي خاص شانه ها و آج پيوسته
 • PERFORMAX

  - اجرای بسيار عالي در شرايط باراني و خيس فرمان پذيری بالا عمر طولاني به دليل 4 شيار مياني و مواد اوليه مرغوب فرمان و ترمزپذيري بالا
 • Snowpower

  - تخليه عالي آب از ميان شيارها
  - عملکرد بي نظير در سطوح برفي، يخبندان و خيس
 • TOURINGMAX

  - ساختار تقويت شده به همراه مقاومت بالا در مقابل سايش ، سوراخ شدن و طول عمر بالا
 • TOURINGMAX-2

  - ساختار تقويت شده به همراه مقاومت بالا در مقابل سايش ، سوراخ شدن و طول عمر بالا
 • S201

  - تراکم بالا و ترمز پذيری بي نظير بر روی سطوح خيس و سر
  - دارای قابليت دفع سنگ از ميان شيار به دليل طراحي خاص الگو
 • S601

  - طراحي بي نظير و دو لايه بودن آج برای طول عمر مفيد بالا
  - طراحي آج با عمق بالا و پهن برای فرمان پذيری منحصر به فرد
 • D270

  - بهينه سازی طرح بلوک همراه با طراحي شيارهاي طولي در راستاي فرمان پذيری بي نظير، نيروي محرکه بالا، کنترل بالا بر روي سطوح خيس و سر
 • T706

  - طراحي منحصر بفرد آج هاي کناري در کنار شيار رو در رو باعث افزايش قابليت ترمزگيري در جاده هاي خيس و آب و هواي بد ميشود.
 • S602

  - طراحي رويه چهار خط در جهت افزايش فرمان پذيری در سطوح خيس
  - طراحي گرد شده شانه ها در راستای کاهش حرارت های ايجاد شده بر روی تاير
 • S902

  - طول عمر بالای رويه افزايش مقاومت رويه وسطوح ناهموار
  - افزايش مقاومت در برابر برش و سطوح سخت
 • T705

  - طراحي منحصربفرد آج به همراه پنج شيار در جهت تخليه آب از ميان شيارها وافزايش مقاومت کششي در سطوح خيس
 • S600

  - دارای آخرين تکنولوژی در راستای مقاومت در برابر آسيب ها وظرفيت بار
  - بهبودآميزه برای افزايش طول عمر
 • S205

  - طرح پنج دنده ی منحصربفرد آج به همراه ريز دنده های گوناگون آج باعث افزايش طول عمر مفيد و کاهش صوت
 • D808

  - عمق شيار اضافه به همراه قابليت دفع سنگ از ميان شيار ها در راستای کارکرد در مسافت های طولاني
 • D802

  - زمين چسبي حداکثری برای جاده های خاکي نرم و گل ولاي به دليل شيارهای بزرگ درسطوح شانه
 • S901

  - طراحي منحصربفردآج با آميزه SILISE برای طول عمر بالا