مرتب سازی بر اساس
 • S201

  - تراکم بالا و ترمز پذيری بي نظير بر روی سطوح خيس و سر
  - دارای قابليت دفع سنگ از ميان شيار به دليل طراحي خاص الگو
 • S601

  - طراحي بي نظير و دو لايه بودن آج برای طول عمر مفيد بالا
  - طراحي آج با عمق بالا و پهن برای فرمان پذيری منحصر به فرد
 • D270

  - بهينه سازی طرح بلوک همراه با طراحي شيارهاي طولي در راستاي فرمان پذيری بي نظير، نيروي محرکه بالا، کنترل بالا بر روي سطوح خيس و سر
 • T706

  - طراحي منحصر بفرد آج هاي کناري در کنار شيار رو در رو باعث افزايش قابليت ترمزگيري در جاده هاي خيس و آب و هواي بد ميشود.
 • S602

  - طراحي رويه چهار خط در جهت افزايش فرمان پذيری در سطوح خيس
  - طراحي گرد شده شانه ها در راستای کاهش حرارت های ايجاد شده بر روی تاير
 • S902

  - طول عمر بالای رويه افزايش مقاومت رويه وسطوح ناهموار
  - افزايش مقاومت در برابر برش و سطوح سخت
 • T705

  - طراحي منحصربفرد آج به همراه پنج شيار در جهت تخليه آب از ميان شيارها وافزايش مقاومت کششي در سطوح خيس
 • S600

  - دارای آخرين تکنولوژی در راستای مقاومت در برابر آسيب ها وظرفيت بار
  - بهبودآميزه برای افزايش طول عمر
 • S205

  - طرح پنج دنده ی منحصربفرد آج به همراه ريز دنده های گوناگون آج باعث افزايش طول عمر مفيد و کاهش صوت
 • D808

  - عمق شيار اضافه به همراه قابليت دفع سنگ از ميان شيار ها در راستای کارکرد در مسافت های طولاني
 • D802

  - زمين چسبي حداکثری برای جاده های خاکي نرم و گل ولاي به دليل شيارهای بزرگ درسطوح شانه
 • S901

  - طراحي منحصربفردآج با آميزه SILISE برای طول عمر بالا