فرم نظر سنجی
کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده
 
نحوه برخورد پرسنل با مشتری                          
نحوه برخورد و خدمات دهی نمایندگان
در دسترس بودن تیم کارشناسی و تیم فنی در مواقع لزوم
مدت زمان ارائه خدمات فروش و پس از فروش
ارسال به موقع محصولات طبق توافق انجام شده
دانش فنی پرسنل                                           
نحوه اطلاع رسانی شرکت